© A/S Plantningsselskabet Sønderjylland  -  Skovfoged Torben Ravn  -  21432390

Plantningsselskabet Sønderjylland

Vi har dybe rødder

A/S Plantningsselskabet Sønderjylland er et traditionsrigt og økonomisk solidt selskab, der i nu snart 100 år har beskæftiget sig med tilplantning og pleje af plantager i Sønderjylland.


Selskabet råder over 1470 ha og er dermed Sønderjyllands største private skovejer. Gennem de seneste 80 år er der produceret juletræer og pyntegrønt til hjemmemarkedet og eksport.


Plantningsselskabet markedsfører og sælger juletræer og pyntegrønt direkte til kunderne. Det er vor ambition, at produkter fra Plantningsselskabet skal være kendt for deres høje kvalitet.


Vores produktion


Vi har udlagt de bedst egnede arealer til produktion af juletræer og pyntegrønt. Gennem en kontinuerlig årlig tilplantning er vores produktion fast og stabil.


Vi producerer årligt ca. 25.000 Nordmansgran juletræer. Desuden 15 tons Nordmangransgran klip til gravdækning, samt ca. 60 tons Nobiles klip til eksport.

Vi kan således sikre vore faste aftagere kvalitetstræer og grønt år efter år.


Den største juletræsproduktion finder sted på vor 50 ha store juletræsfarm ved Skærbæk. Med en beliggenhed tæt ved Vadehavet og afskærmet med gode læhegn er området ideelt til en effektiv juletræsproduktion.

Plantningsselskabet anvender her kun de bedst egnede provenienser tilpasset lokaliteten og kundernes ønsker.


Sidste nyt


Generalforsamling 2017


Fredag den 19. maj 2017 kl. 17 afholdes der ordinær genneralforsamling på Saksborg Kro, Burkal Kirkevej 1 DK 6372 Bylderup Bov.


Efter generalforsamlingen, serveres der middag på kroen.


Før genralforsamling afholdes der i tidsrummet 13.30 – 16.15 en skovtur gennem Rens Hedegård Plantage..

Mødested : P – pladsen nord for den Dansk – Tyske grænse ved Pebbersmark.


På bestyrelsens vegne

Torben Ravn.


Gamle aktiebreve efterlyses Bestyrelsen har i en årrække været klar over, at en stor del af vore aktionærer ikke har været synlige siden købet af aktierne i 1920èrne og 1930èrne. Derfor ønsker selskabet nu at få afklaret disse aktiers status.