© A/S Plantningsselskabet Sønderjylland  -  Skovfoged Torben Ravn  -  21432390

Plantningsselskabet Sønderjylland

Gamle aktiebreve efterlyses

Historie:

Plantningsselskabet Sønderjylland blev oprettet i oktober 1919 med det formål:Selskabet blev finansieret ved udstedelse af aktier i Danmark og Sønderjylland med pålydende værdier på:

50 kr. 100 kr. og 1000 kr.(I dag opskrevet til kr. 200, 400 og 4000)

Aktierne blev erhvervet af plantningsinteresserede sønderjyder og personer og selskaber i Danmark med det idealistiske mål at plante ny skov i Sønderjylland;

idet skovprocenten her var væsentlig lavere, end i det øvrige land.