Plantningsselskabet Sønderjylland

© Plantningsselskabet Sønderjylland A/S.  -  Skovfoged Torben Ravn  -  21432390

Eggebæk / Lundbæk Hjortelag


Afskydningspolitik for kron- og dåvildt i sæsonen 01.09.2014 - 01.02.2015

Afgrænsning mod:

Vest : Plantagevej.

Øst : Sofiendalsvej.

Syd : Grænsevejen.

Nord : Dybbølgårde.


Afskydningspolitik for kron- og dåvildt i sæsonen 1.9.2014 – 1.2.2015


Lundbæk plantage:


1 Dåhjort.

1 Då

1 Kronhjort

2 - 3 Hinder

Fri afskydning af kronkalv.

Fri afskydning dåkalv.


Eggebæk plantage:


1 Dåhjort.

1 Då

2 Kronhjorte

3 -4 Hinder

Fri afskydning af kronkalv.

Fri afskydning dåkalv.


Naboer til plantagerne:


1 Dåhjort.

1 Då.

2 Kronhjorte.

2 - 3 Hinder.

Fri afskydning af kronkalv.

Fri afskydning af dåkalv.


Fordelingen af Kronhjortekvotaen ligger fast i hele jagtperioden.

Dog gives der mulighed for afskydning af ”abnorme hjorte ” samt spidshjorte, hvor opsatsen er under øre højde, i hele perioden. Disse skal anmeldes og forevises for medlemmer af styringsgruppen.


Hinder og dåer er fredet i oktober måned af hensyn til kalvene.


Nedlagt kron – og dåvildt skal indberettes hurtigst muligt ! ( indenfor 24 timer ) til :


Skovfoged Torben Ravn

tlf . 21432390 / 74777523 eller torben.ravn@plantningsselskabet.dk.

som herefter vil sørge for at få det nedlagte vildt registreret på Plantningsselskabets hjemmeside : wwwplantningsselskabet.dk.
Aftalt i styringsgruppen august 2014.

Rotwildinnung (Hjortelaug)
Nedlagt hjortevildt 2006-2007

Nedlagt hjortevildt 2012-2013

Nedlagt hjortevildt 2011-2012

Nedlagt hjortevildt 2010-2011

Nedlagt hjortevildt 2009-2010

Nedlagt hjortevildt 2008-2009

Nedlagt hjortevildt 2007-2008

Nedlagt hjortevildt 2006-2007

Nedlagt hjortevildt 2013-2014
Nedlagt hjortevildt 2014-2015