© A/S Plantningsselskabet Sønderjylland  -  Skovfoged Torben Ravn  -  21432390

Plantningsselskabet Sønderjylland Hjortelaug

Nedlagt hjortevildt 2012-2013

Nedlagt hjortevildt 2011-2012

Nedlagt hjortevildt 2010-2011

Nedlagt hjortevildt 2009-2010

Nedlagt hjortevildt 2008-2009

Nedlagt hjortevildt 2007-2008

Nedlagt hjortevildt 2006-2007

Nedlagt hjortevildt 2007-2008 Nedlagt hjortevildt 2006-2007 Nedlagt hjortevildt 2013-2014 Nedlagt hjortevildt 2014-2015 Nedlagt hjortevildt 2015-2016 Nedlagt hjortevildt 2016-2017 Nedlagt hjortevildt 2017-2018 Nedlagt hjortevildt 2018-2019

    Eggebæk / Lundbæk Hjortelag


Afgrænsning mod Vest: Plantagevej.

Afgrænsning mod Øst: Sofiendalsvej + Chr.                                            Carstensens ejendom

Afgrænsning mod Syd: Grænsevejen.

Afgrænsning mod Nord: Dybbølgårde.


Afskydningspolitik for kron- og dåvildt i sæsonen 1.9.2018– 1.2.2019


Lundbæk konsortiet

1 Dåhjort + 3 Dåer.

1 Kronhjort.

2 Spidsdåhjorte ( under ørehøjde ).

Fri afskydning af spidskronhjorte ( under ørehøjde )

Fri afskydning af hinder  

Fri afskydning af kronkalve.

Fri afskydning af dåkalve

                                                        

Eggebæk konsortiet               

1 Dåhjort + 3 Dåer

2 Kronhjorte

2 Spidsdåhjorte ( Under ørehøjde )

Fri afskydning af kronspidshjorte ( under ørehøjde )

Fri afskydning hinder

Fri afskydning af kronkalve

Fri afskydning dåkalve


Naboer mod Syd.                  

1 Dåhjort + 2 Dåer.

1 Kronhjort.

2 Spidsdåhjorte ( under ørehøjde )

Fri afskydning af kronspidshjorte ( under ørehøjde )

Fri afskydning af hinder

Fri afskydning af kronkalve

Fri afskydning af dåkalve


Naboer mod Nord.                

1 Dåhjort + 1 Kronhjort på Damgaards arealer.

1 Kronhjort eller 1 Dåhjort i Broderup plantage.

2 Dåer

2 Spidsdåhjorte ( under ørehøjde )

Fri afskydning af kronspidshjorte ( under ørehøjde )

Fri afskydning hinder

Fri afskydning kronkalv.

Fri afskydning af dåkalv


Chr. Carstensens arealer      

1 Dåhjort + 2 Dåer.

1 Kronhjort

2 Spidsdåhjorte ( under ørehøjde )

Fri afskydning af kronspidshjorte ( under ørehøjde ).

Fri afskydning af hinder.

Fri afskydning af kronkalv

Fri afskydning af dåkalv.

                                                         

Fordelingen af kvotaerne ligger fast i hele jagtperioden.

Dog gives der mulighed for afskydning af syge dyr generelt.


Såfremt den for den kommende sæson vedtagne kvota viser sig at være for stor, vil den blive justeret i sæson 2019 / 2020.


Nedlagt kron – og dåvildt skal indberettes hurtigst muligt ! ( indenfor 24 timer ) til :

skovfoged Torben Ravn tlf . 21432390 eller torben.ravn@plantningsselskabet.dk . Som herefter vil sørge for at få det nedlagte vildt registreret på Plantningsselskabets hjemmeside : wwwplantningsselskabet.dk.


Årsmødet afholdes tirsdag den 21.8.2018 kl.19 i Skydebanens klubhus.


Aftalt af styringsgruppen den 6.8.2018.


Per Bonefeld.

Martin Bösselmann.

Bjarne Poder

Chr. Carstensen

Lars Hornbek / Per Laustsen

Niels Johansen.

Kurt Bucka.


Ref. Torben  Ravn


Bemærk: Årsmødet afholdes tirsdag den 21.8.2018 kl.19 i Skydebanens klubhus.