Plantningsselskabet Sønderjylland ©

Plantningsselskabet Sønderjylland

Udsigt over Arnåens ådal ved Aagaard Plantage

Brug vores beskrivelser og kort

Alle Plantningsselskabets plantager kan ses på kortet til venstre.

Der er lavet en turbeskrivelse til hvert område, som du kan få adgang til ved at bruge linkene øverst på siden eller klikke på området på kortet.

Hver beskrivelse fortæller detaljeret om turen og den historie, der ligger bag skovområdet, du har valgt. Det er også et interaktivtet kort, hvor du kan zoome ud og ind på skovområdet, så du kan danne dig et billedet af det lokalområde, som skoven ligger i.Plantningsselskabet skove

Høyberg Plantage Skærbæk Arealet Skærbæk Kalbye Plantage Svinhøj Plantage Løgumkloster Plantage Nybo Plantage Eggebæk Plantage Aagaard Plantage Korup Plantage Rens Hedegård Plantage Fredstrup Plantage Fårhus Plantage

På tur i A/S Plantningsselskabet Sønderjyllands plantager med Friluftsrådet.

Vort i 1919 grundlagte plantningsselskab er med sine 1469 ha den største private jordejer i Sønder-jylland.

For at skabe bedre mulighed for friluftslivet i vore 13 plantager har vi med økonomisk støtte blandt andet fra FRILUFTSRÅDET fået opsat navneskilte i egetræ på alle de større skovveje op pladser. Der er derudover blevet udarbejdet rutebeskrivelser med forslag til skovtur i hver enkelt plantage. Disse ture har en længde af  2 - 5 km og kan gennemføres på gode skovveje. Alle ruter skønnes endvidere mulige at gennemføre for kørestolsbrugere, blot der er tale om tørvejr.


Med ønske om en god skovtur

Torben Ravn

Skovfoged og direktør.