Plantningsselskabet Sønderjylland 

– Vi har dybe rødder

 

Produktion og salg af juletræer og pyntegrønt

Vores produktion af juletræer begyndte i 1960, og siden har vi specialiseret os i engrossalg af juletræer og salg af pyntegrønt.

Skovdrift med salg af træ til tømmer og flis

I Plantningsselskabet Sønderjyllands 12 skove producerer vi PEFC-certificeret kvalitetstræ, som vi sælger til produktion af tømmer. Biproduktioner som flis sælges til lokale fjernvarme værker. 

Udlejning af jagt

Vi udlejer vores skove til jagtkonsortier for fem år ad gangen. De fleste af vores skove har en stigende bestand af hjortevildt.

Kontakt os

Skovfoged Morten Faudel
Brøns Møllevej 2, 6780 Skærbæk

+45 6056 3017
morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Juletræer og pyntegrønt

Skovdrift

Jagt og hjortelaug

Kort om os

Plantningsselskabet Sønderjylland er et traditionsrigt og økonomisk solidt selskab, der i mere end 100 år har beskæftiget sig med tilplantning og pleje af skove og plantager. Selskabet forvalter 1500 hektar og er dermed Sønderjyllands største private skovejer med egen skovadministration.

Få et overblik
Vores skove
Vedtægter & Aktionærer
Bestyrelsen

 

November 2022:

Læsning af flis fra skovlager.

November 2022:

Etablering af 5 hektar Klimaskov i Hyrup Plantage i samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant Aps.

Oktober 2022:

Douglas topsmøres med Trico afskrækningsmiddel, for at forhindre vildtbid.

Oktober 2022:

Koglehøsten af Nordmannsgran PS Elite 670 afd. 12-13 er i fuld gang.

Februar 2023

Maskinel formklipning af juletræer på Skærbæk-Arealet

Marts 2023:

Nyt vandhul i Rens Hedegård Plantage

Marts 2023:

Samling af mos i Eggebæk Plantage

Marts 2023:

Opstamning af nobilis i Hyrup Plantage

Marts 2023:

Sort skovfirben i Hyrup Plantage