• +45 60 56 30 17
  • morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Gamle aktiebreve efterlyses

Gamle aktiebreve efterlyses

Historie:

Plantningsselskabet Sønderjylland blev oprettet i oktober 1919 med det formål:

 – at erhverve og tilplante jorder i Sønderjylland, egnede til skovdrift, og

 – at drive de således fremkomne eller på anden måde erhvervede skove og plantager.

Selskabet blev finansieret ved udstedelse af aktier i Danmark og Sønderjylland med pålydende værdier på: 50 kr. 100 kr. og 1000 kr.(I dag opskrevet til kr. 200, 400 og 4000).

Aktierne blev erhvervet af plantningsinteresserede sønderjyder og personer og selskaber i Danmark med det idealistiske mål at plante ny skov i Sønderjylland; idet skovprocenten her var væsentlig lavere, end i det øvrige land. 

Plantningsselskabet ejer og driver i dag 1470 ha plantage i Sønderjylland.

En bestyrelse på 11 personer og en skovfoged/direktør er ansvarlig for driften.

Selskabet ejes fortsat af private, selskaber, kommuner og fonde fordelt på I alt 1.343 stk. aktier med en påløbende værdi på 960.000 kr. Der er aldrig blevet ud- betalt ud bytte, idet driftens overskud er investeret i opkøb og plantning af ny skov.

Nutid:

Bestyrelsen har I en årrække været klar over, at en stor del af vore aktionærer Ikke har været synlige siden købet af aktierne i 1920’eme og 1930’eme.

Derfor ønsker selskabet nu at få afklaret disse aktiers status.

Alle aktier er navnenoteret, og aktierne forældes Ikke.

Ejerskab til aktiebreve er kun gyldigt for indehaver, når dennes navn er noteret på aktien.

Aktiebrevet er ikke et omsætningspapir, og de bærer ingen påtegning om mortifikation.

Aktien er en Ihændehaveraktie, og den, der foreviser aktien, har dermed retten til at få denne ajourført kapitalmæssigt, samt påtegning af navn.

Er en aktie imidlertid bortkommet, kan denne mortificeres af den potentielle ejer for egen regning og risiko.

Særligt i denne forbindelse, skal det dokumenteres, hvem aktien tilkommer, såfremt seneste noterede aktieindehaver ikke længere lever.

Henvendelser vedr. Selskabets aktier, bedes rettet til

Fhv. fuldmægtig Karsten Romme, Højholdt 16, 6200 Aabenraa 

E-mail: karstenromme@gmail.com – Tlf.: 31 77 01 20

Venlig hilsen

Torben Ravn, Skovfoged / Direktør

morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Gamle aktiebreve efterlyses

Historie:

Plantningsselskabet Sønderjylland blev oprettet i oktober 1919 med det formål:

– at erhverve og tilplante jorder i Sønderjylland, egnede til skovdrift, og

– at drive de således fremkomne eller på anden måde erhvervede skove og plantager.

Selskabet blev finansieret ved udstedelse af aktier i Danmark og Sønderjylland med pålydende værdier på: 50 kr. 100 kr. og 1000 kr.(I dag opskrevet til kr. 200, 400 og 4000).

Aktierne blev erhvervet af plantningsinteresserede sønderjyder og personer og selskaber i Danmark med det idealistiske mål at plante ny skov i Sønderjylland; idet skovprocenten her var væsentlig lavere, end i det øvrige land.

Plantningsselskabet ejer og driver i dag 1470 ha plantage i Sønderjylland.

En bestyrelse på 11 personer og en skovfoged/direktør er ansvarlig for driften.

Selskabet ejes fortsat af private, selskaber, kommuner og fonde fordelt på I alt 1.343 stk. aktier med en påløbende værdi på 960.000 kr. Der er aldrig blevet ud- betalt ud bytte, idet driftens overskud er investeret i opkøb og plantning af ny skov.

 

Nutid:

Bestyrelsen har I en årrække været klar over, at en stor del af vore aktionærer Ikke har været synlige siden købet af aktierne i 1920’eme og 1930’eme.

Derfor ønsker selskabet nu at få afklaret disse aktiers status.

Alle aktier er navnenoteret, og aktierne forældes Ikke.

Ejerskab til aktiebreve er kun gyldigt for indehaver, når dennes navn er noteret på aktien.

Aktiebrevet er ikke et omsætningspapir, og de bærer ingen påtegning om mortifikation.

Aktien er en Ihændehaveraktie, og den, der foreviser aktien, har dermed retten til at få denne ajourført kapitalmæssigt, samt påtegning af navn.

Er en aktie imidlertid bortkommet, kan denne mortificeres af den potentielle ejer for egen regning og risiko.

Særligt i denne forbindelse, skal det dokumenteres, hvem aktien tilkommer, såfremt seneste noterede aktieindehaver ikke længere lever.

 

Henvendelser vedr. Selskabets aktier, bedes rettet til

Fhv. fuldmægtig Karsten Romme, Højholdt 16, 6200 Aabenraa

E-mail: karstenromme@gmail.com – Tlf.: 31 77 01 20

 

Venlig hilsen

Torben Ravn

Skovfoged / Direktør

morten.faudel@plantningsselskabet.dk