• +45 60 56 30 17
  • morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling

Fredag den 10. maj var 75 af A/S Plantningsselskabet Sønderjylland aktionærer på skovtur i Løgumkloster plantage og efterfølgende til generalforsamling i Forsamlingshuset.

Løgumkloster plantage er 148 ha. Det er Selskabets første plantage, erhvervet i stiftelsesåret 1919 og dermed for 100 år siden.

Plantningsselskabet ejer plantager 12 forskellige steder i Sønderjylland, samlet ejer Selskabet 1493 ha, hvilket gør Selskabet til Sønderjyllands største private skovejer.

I sin beretning til generalforsamlingen fortalte formanden gdr. Per Bonefeld om årets udvidelser på i alt 21 ha i Hyrup plt, ved Bevtoft.

Disse arealer ville de kommende år forblive i landbrugsdrift, idet der var indgået en 3 årig afgræsningaftale med Gram Gods.

Formanden nævnte også de omfattende tørkeskader, som havde påført Selskabet et skønnet tab på 250.000 kr.

Sluttelig fortalte formanden om 100 års jubilæumsfesten, som ville blive afholdt i oktober på ECCO centeret i Tønder.

Der ville ved den lejlighed også blive præsenteret en jubilæumsbog, som har museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen som forfatter.

Alle aktionærer ville blive inviteret til festen og alle ville modtage en bog.

Formanden rettede en særlig tak til Lisbeth Arkil, Haderslev, der i jubilæumsåret havde valgt at give sine aktier i A/S Plantningsselskabet Sønderjylland

som gave til Den Sønderjyske Plantagefond, hvis formål er at sikre plantningssagen i landsdelen.

Skovfoged Torben Ravn fortalte om et vanskeligt driftsår 2018, med store tørkeskader og dårlige priser på juletræer.

Heldigvis havde markedet for tømmer og flis været særdeles godt, hviket havde bidraget til at budgetmålet blev nået.

Når driftresultatet for 2018 kun blev på 280 tkr, mod 600 tkr. året før, skyldtes dette hensættelser på 250 tkr. til efterbedringer som følge af tørkeskader.

Til bestyrelsen var der genvalg af :

Tdl. forstander Peder Damgaard, Kollund

Gdr. Niels Jokum Hørlück, Rurup

Tdl. borgmester Susanne Beier, Korup ønskede ikke genvalg efter 12 år i bestyrelsen

I hendes sted blev landmåler og gdr. Karen Smith, Rurup valgt.

Sluttelig sagde Selskabet tak til fhv. forstfuldmægtig Jørn Steenberg, Aabenraa

Efter 8 år som sekretær valgte han at stoppe på grund af sygdom. I hans sted er nu indtrådt fhv. forstfuldmægtig Karsten Romme, Aabenraa.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med :

Per Bonefeld, Sydals som formand og borgmester Henrik H. Frandsen, Skærbæk som næstformand.

Som 3 medlem af forretningsudvalget blev gdr. Kristen Fromsejer, Brøns, valgt.

Ref. Torben Ravn

skovfoged og direktør.

Mårbækvej 2 Ø.Terp DK 6240 Løgumkloster.

morten.faudel@plantningsselskabet.dk