Aktionærer

Aktier i A/S Plantningsselskabet Sønderjylland pr. 31.12.2021.

Aktiekapitalen på 960.000 kr. består af følgende aktier:

124 stk. A aktier á 4000 kr.     =                        496.000 kr.

1116 stk. B aktier á   400 kr.   =                        446.400 kr.

88 stk. C aktier á 200 kr.½      =                          17.600 kr.

 

I alt                                            =                        960.000 kr.

 

Der er registreret 718 aktionærer i Plantningsselskabet. Heraf har vi kontakt til 266 aktionærer, som repræsenterer 72 % af aktiekapitalen. Hovedaktionærerne i selskabet er Den Sønderjyske Plantagefond, Hedeselskabet og Sydvest Energi AMBA, som tilsammen har 52 % af aktiekapitalen.

Aktierne er udstedt i 2 omgange. De første aktier er udstedt ved selskabets oprettelse i 2019, i tiden fra 1920-1924 (kaldes serie 1 aktier). Serie 2 aktierne er udstedt fra 1937-1940 og i 1955.

De oprindelige aktier havde en pålydende værdi på 1000 kr., 100 kr. og 50 kr. Værdien på aktierne er ved generalforsamlinger i 1983 og 1996 forhøjet til 4 gange den oprindelige pålydende værdi. Således er værdien i dag 4000 kr. for A aktien, 400 kr. for B aktien og 200 kr. for C aktien.

 

Hjælp med at finde glemte eller forsvundne aktier

Plantningsselskabet værner om den historiske såvel som aktuelle plantningssag og ønsker derfor at have kendskab til så mange aktionærer som muligt. Vi vil derfor være meget taknemmelige, hvis I retter henvendelse ved kendskab til glemte eller forsvundne aktier.

 

 

Aktierne er ikke omsætningspapirer. Aktierne lyder på navn. Enhver transport skal noteres i selskabets ejerbog for at have gyldighed. Samtidig noteres transporten på aktien.

Der er meget få handler med aktierne i Plantningsselskabet. De går oftest i arv i de familier, der har dem. Der mange familier, der har aktier, som er erhvervet ved udstedelsen. 

Den Sønderjyske Plantagefond, der har samme bestyrelse som Plantningsselskabet, har siden fondens oprettelse i 2000 arvet og opkøbt aktier. 
I forbindelse med henvendelser til Plantningsselskabet angående handelspris på aktier oplyser vi, at aktierne typisk handles til kurs 200.  Det er den pris Den Sønderjyske Plantagefond køber aktier til.
Spørgsmål vedrørende Aktier rettes til sekretær Karsten Romme på tlf.: +45 31770120 eller karstenromme@gmail.com 

Siden Plantningsselskabets oprettelse i 1919 er der ikke udbetalt udbytte til aktionærerne. Dette er helt i tråd med, at selskabets formål er – at erhverve og tilplante jorde i Sønderjylland, egnede til skovdrift og natur, og – at drive selskabets ejendomme således, at der tages hensyn til almennyttige naturbeskyttelsesformål, kulturhistorie samt friluftsliv. Vedtægterne § 1.

Aktiekapitalen er brugt til at etablere selskabets første skovejendomme, og overskud er gennem årene brugt til konsolidering og opkøb af nye arealer til skovrejsning jævnfør selskabets formål.