• +45 60 56 30 17
  • morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Hjortelaug

Nedlagt hjortevildt 2021/2022


Eggebæk / Lundbæk Hjortelag

Afgrænsninger

Afgrænsning mod Vest: Plantagevej.

Afgrænsning mod Øst: Sofiendalsvej + Chr.        Carstensens ejendom

Afgrænsning mod Syd: Grænsevejen.

Afgrænsning mod Nord: Dybbølgårde.

Afskydningspolitik for kron- og dåvildt i sæsonen 1.9.2021– 31.01.2022

Lundbæk konsortiet

2 Kronhjorte

1 Dåhjort + 3 Dåer

2 Spids-dåhjorte (under ørehøjde)

Eggebæk konsortiet           

2 Kronhjorte

2 Dåhjorte + 3 Dåer

2 Spids-dåhjorte (Under ørehøjde)

Naboer mod Syd           

2 Kronhjorte*

1 Dåhjort + 2 Dåer

2 Spids-dåhjorte (under ørehøjde)

Naboer mod Nord               

1 Dåhjort + 2 Kronhjorte* på Damgaards arealer.

1 Kronhjort eller 1 Dåhjort i Broderup plantage.

2 Dåer

2 Spids-dåhjorte (under ørehøjde

Chr. Carstensens arealer      

2 Kronhjorte*

1 Dåhjort + 2 Dåer

2 Spids-dåhjorte (under ørehøjde)

*OBS. Naboerne Syd har to kronhjorte til afskydning i sæson 2021/22.

Danmgård/Kurt Bucka har 2 kronhjorte til afskydning i sæson 2021/22.

Chr. Carstensens har to kronhjorte til afskydning i sæson 2021/22.

Fordelingen af kvoterne ligger fast i hele jagtperioden.

Dog gives der mulighed for afskydning af syge dyr generelt.

En abnorm dåhjort med en stang på den ene side og en fuldskuffel på den anden side, er sat til afskydning udenfor kvotaerne.

Der er fri afskydning af :

Dåkalve og kronkalve, hinder samt spidskronhjorte under ørehøjde.

Nedlagt kron – og dåvildt skal indbe-rettes hurtigst muligt ! ( indenfor 24 timer ) til : Skovfoged Morten Faudel tlf . 60563017 eller morten.faudel@plantningsselskabet.dk, som herefter vil sørge for at få det nedlagte vildt registreret på Plantningsselskabets hjemmeside : www.plantningsselskabet.dk.

Husk at sende fotos af alle nedlagte hjorte. 

Årsmødet afholdes tirsdag den 23.8.2021 kl.19.00 på Tinglev flugtskydningsbane, Plantagevej 19, 6360 Tinglev
 
Lokale jagttider (Aabenraa kommune)

Kronhjorte større en spidshjorte :  1.9 – 15.9 samt 16.10 – 31.12.

Kronkalve samt spidskronhjorte : 1.9 – 31.1.

Hinder : 16.10 – 31.1

Dåhjorte større end spidshjorte : 1.12 – 31.12

Dåer + kalve samt spidsdåhjorte : 1.11 – 31.1.

 

 

 

Aftalt af styringsgruppen den 23.8.2021.

 

Per Bonefeld

Martin Bösselmann

Bjarne Poder

Per Laustsen

Peter Mortensen

Kurt Bucka

 

Ref. Per Bonefeld

 

Mårhund
For råd og vejledning vedr. mårhunderegulering kontakt:
Lars Mikkelsen
Mobil: 40526390
Mail: lm@lotek.dk

 

 

Nedlagt hjortevildt 2020/2021

Nedlagt hjortevildt 2019/2020
Nedlagt hjortevildt 2018-2019
Nedlagt hjortevildt 2017-2018
Nedlagt hjortevildt 2016-2017
Nedlagt hjortevildt 2015-2016
Nedlagt hjortevildt 2014-2015
Nedlagt hjortevildt 2013-2014
Nedlagt hjortevildt 2012-2013
Nedlagt hjortevildt 2011-2012
Nedlagt hjortevildt 2010-2011
Nedlagt hjortevildt 2009-2010
Nedlagt hjortevildt 2008-2009

 

 

 

 

Registreringen af nedskydning af hjortevildt i Eggebæk Plantage startede i 2006.

Fra 2006 til 2008 anvendte vi almindelige papirkort, som blev skannet.

Nedenfor ses disse to kort.

Nedlagt hjortevildt 2007-2008
Nedlagt hjortevildt 2006-2007