Jagt og hjortelaug

Udlejning af jagt 

Jagten i Plantningsselskabets skove er udlejet til jagtkonsortier for 5 års ad gangen. I de fleste skove er der en stigende bestand af hjortevildt. Jagten i Plantningsselskabet skove er eftertragtet, så der er i øjeblikket venteliste.

Hvis der er interesse for at komme på ventelisten, kan skovfoged Morten Faudel kontaktes:

Tlf.: +45 60563017

E-mail: morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Nedlagt hjortevildt i Eggebæk/Lundbæk hjortelag 2022/2023

Eggebæk / Lundbæk Hjortelag

Afskydningskvote for kron- dåvildt i sæson 1.9.2022 til 31.1.2023

Eggebæk- og Lundbæk hjortelaug består af en række lodsejere i og omkring Eggebæk og Lundbæk Plantage. I alt dækker hjortelauget over et areal på ca. 1.200 hektar.

Afgrænsninger

Afgrænsning mod Vest: Plantagevej.

Afgrænsning mod Øst: Sofiendalsvej + Chr. Carstensens ejendom

Afgrænsning mod Syd: Grænsevejen.

Afgrænsning mod Nord: Dybbølgårde.

Afskydningspolitik for kron- og dåvildt i sæsonen 1.9.2021 – 31.01.2022

Lundbæk konsortiet

2 Kronhjorte

1 Dåhjort + 3 Dåer

2 Spids-dåhjorte (under ørehøjde)

Eggebæk konsortiet

2 Kronhjorte

2 Dåhjorte + 3 Dåer

2 Spids-dåhjorte (Under ørehøjde)

Naboer mod Syd

2 Kronhjorte i sæson 2022/23 og 1 kronhjort i sæson 2023/24 svarende til 1,5 kronhjort pr. sæson. Konsortiet har 2 kronhjorte til afskydning i sæson 2022/23 pga. ingen nedlagte i 2021/22 

1 Dåhjort + 2 Dåer

2 Spids-dåhjorte (under ørehøjde)

Naboer mod Nord

Damgårds arealer:

2 Kronhjorte i sæson 2022/23 og 1 kronhjort i sæson 2023/24 svarende til 1,5 kronhjort pr. sæson. Konsortiet har 2 kronhjorte til afskydning i sæson 2022/23 pga. ingen nedlagte i 2021/22

1 Dåhjort

Broderup konsortie:

1 Kronhjort eller 1 Dåhjort efter eget valg

Damgård og Broderup konsortiets arealer:

2 Dåer

2 Spids-dåhjorte (under ørehøjde

 

 

Chr. carstens arealer

2 Kronhjorte i sæson 2022/23 og 1 kronhjort i sæson 2023/24 svarende til 1,5 kronhjort pr. sæson. Konsortiet har 2 kronhjorte til afskydning i sæson 2022/23 pga. ingen nedlagte i 2021/22

1 Dåhjort + 2 Dåer

2 Spids-dåhjorte (under ørehøjde)

OBS.

Fordelingen af kvoterne ligger fast i hele jagtperioden.

Dog gives der mulighed for afskydning af syge dyr generelt.

En abnorm dåhjort med en stang på den ene side og en fuldskuffel på den anden side, er sat til afskydning udenfor kvoterne.

Der er fri afskydning af:

Dåkalve og kronkalve, hinder samt spidskronhjorte under ørehøjde fra den 16.10.2022.

Nedlagt kron – og dåvildt skal indberettes hurtigst muligt (indenfor 24 timer) til Skovfoged Morten Faudel via tlf . 60563017 eller morten.faudel@plantningsselskabet.dk, som herefter vil sørge for at få det nedlagte vildt registreret på Plantningsselskabets hjemmeside: www.plantningsselskabet.dk.

Husk at sende fotos af alle nedlagte hjorte.

 

Lokale jagttider (Aabenraa kommune)

Kronhjorte større en spidshjorte:  1.9 – 15.9 samt 16.10 – 31.12.

Kronkalve samt spidskronhjorte: 1.9 – 31.1.

Hinder: 16.10 – 31.1

Dåhjorte større end spidshjorte: 1.12 – 31.12

Dåer + kalve samt spidsdåhjorte: 1.11 – 31.1.

 

Aftalt af styringsgruppen den 26.07.2022

Per Bonefeld

Martin Bösselmann

Bjarne Poder

Per Laustsen

Peter Mortensen

Kurt Bucka

Ref. Per Bonefeld

Mårhund

For råd og vejledning vedr. mårhunderegulering kontakt:

Lars Mikkelsen
Mobil: 40526390
Mail: lm@lotek.dk