Jagt og hjortelaug

Udlejning af jagt 

Jagten i Plantningsselskabets skove er udlejet til jagtkonsortier for 5 års ad gangen. I de fleste skove er der en stigende bestand af hjortevildt. Jagten i Plantningsselskabet skove er eftertragtet, så der er i øjeblikket venteliste.

Hvis der er interesse for at komme på ventelisten, kan skovfoged Morten Faudel kontaktes:

Tlf.: +45 60563017

E-mail: morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Nedlagt hjortevildt i Eggebæk/Lundbæk hjortelag 2023/2024

Eggebæk / Lundbæk Hjortelag

Afskydningskvote for kron- dåvildt i sæson 1.9.2023 til 31.1.2024

Eggebæk- og Lundbæk hjortelaug består af en række lodsejere i og omkring Eggebæk og Lundbæk Plantage. I alt dækker hjortelauget over et areal på ca. 1.200 hektar.

Afgrænsninger

Afgrænsning mod vest: Plantagevej

Afgrænsning mod øst: Sofiedalvej + Chr. Carstensens arealer.

Afgrænsning mod syd: Landegrænsen.

Afgrænsning mod nord: Dybbølgårde.

Afskydningspolitik for kron- og dåvildt i sæsonen 1.9.2021 – 31.01.2022

Lundbæk konsortiet v. Bjarne Poder mobil: 26471517 mail: poderkm@yahoo.dk

 • 2 Kronhjorte
 • 1 Dåhjort + 3 dåer.
 • 2 Då-spidshjorte under ørehøjde.

Eggebæk konsortiet v. Peter Mortensen mobil 23 21 57 95 mail: pm@geopartner.dk

 • 3 Kronhjorte i sæson 2023/24 og 2 kronhjorte i sæson 2024/25 svarende til 2,5 hjort over 2 år.
 • 2 Dåhjort + 3 dåer.
 • 2 Då-spidshjorte under ørehøjde.

Naboer Syd v. Per Laustsen mobil 21771074 mail: perlaustsen56@gmail.com

 • 1 kronhjort i sæson 2023/24 da der blev skudt 2 Kronhjorte i sæson 2022/23 og svarende til 1,5 kronhjort pr. sæson.
 • 1 Dåhjort + 2 dåer.
 • 2 Då-spidshjorte under ørehøjde.

 

Naboer Nord v. Kurt Bucka mobil 40361024 mail: kb@jesingbyg.dk

Damgårds arealer:

 • 2 kronhjorte i sæson 2023/24, da der blev nedlagt 1 Kronhjorte i sæson 2022/23 og svarende til 1,5 kronhjort pr. sæson.
 • 1 Dåhjort.

Broderup konsortie:

 • 1 Kronhjort og 1 Dåhjort, gældende for arealerne lejet af Københavns Plantageselskabet.

Damgård og Broderup konsortiets arealer:

 • 2 Dåer
 • 2 Då-spidshjorte under ørehøjde.

 

 

Chr. Carstensens arealer v. Per Laustsen mobil 21771074 mail: perlaustsen56@gmail.com

 • 2 Kronhjorte i sæson 2023/24 og 1 kronhjort i sæson 2024/25 svarende til 1,5 kronhjort pr. sæson. Konsortiet har 2 kronhjorte til afskydning i sæson 2023/24 pga. ingen nedlagte i 2022/23
 • 1 Dåhjort + 2 dåer.
 • 2 Då-spidshjorte under ørehøjde.

OBS.

Fordelingen af kvoterne ligger fast i hele jagtperioden.

Dog gives der mulighed for afskydning af syge dyr generelt.

En abnorm dåhjort med en stang på den ene side og en fuldskuffel på den anden side, er sat til afskydning udenfor kvoterne.

Der er fri afskydning af:

Der er fri afskydning af dåkalve og kronkalve, samt spidskronhjorte under ørehøjde. Derudover er der fri afskydning af kronhinder fra den 16.10.2023.

Nedlagt kron – og dåvildt skal indberettes hurtigst muligt (indenfor 24 timer) til Skovfoged Morten Faudel via tlf . 60563017 eller morten.faudel@plantningsselskabet.dk, som herefter vil sørge for at få det nedlagte vildt registreret på Plantningsselskabets hjemmeside: www.plantningsselskabet.dk.

Husk at sende fotos af alle nedlagte hjorte.

 

 

Fællesjagt i hjortelauget:

 • Der afholdes årligt en fællesjagt på kron- og dåvildt anden lørdag i januar. Der rundsendes informationer om jagtens afholdelse forud for jagten.

 

Aldersbestemmelse af Kronvildt:

For at blive klogere på aldersbestemmelse af kron- og dåhjorte opfordres det til at indsende kæberne af de hjorte som bliver nedlagt.

Det kan gøres til Paul Matzen, Vilsbæk

Paul Matzen
Mobil: 40212825

 

Lokale jagttider (Aabenraa kommune)

Kronhjorte større en spidshjorte:  1.9 – 15.9 samt 16.10 – 31.12.

Kronkalve samt spidskronhjorte: 1.9 – 31.1.

Hinder: 01.10 – 31.1

Dåhjorte større end spidshjorte: 1.12 – 31.12

Dåer + kalve samt spidsdåhjorte: 1.11 – 31.1.

Obs. kronhind er først frigivet i hjortelauget fra den 16. oktober.

 

Aftalt af styringsgruppen den 09.08.2023

Morten Faudel

Sigurd Ørting Jørgensen

Bjarne Poder

Repræsentant for Per Laustsen

Peter Mortensen

Kurt Bucka

Ref. Morten Faudel

Mårhund

For råd og vejledning vedr. mårhunderegulering kontakt:

Lars Mikkelsen
Mobil: 40526390
Mail: lm@lotek.dk