Om Plantnings-
selskabet

“A/S Plantningsselskabet Sønderjylland er et traditionsrigt og økonomisk solidt selskab, der i mere end 100 år har beskæftiget sig med tilplantning og pleje af skove og plantager. Selskabet forvalter i dag 1.500 hektar og er dermed Sønderjyllands største private skovejer med egen skovadministration.

Plantningsselskabet er et aktieselskab, som med sønderjysk drivkraft og Hedeselskabets hjælp blev stiftet i oktober 1919. Formålet var at tilplante jorde i Sønderjylland, som ikke var egnede til landbrug. Skovrejsning er fortsat en mærkesag for Plantningsselskabet, og overskud i selskabet investeres i nye skove og skovrejsningsprojekter. Der er således aldrig udbetalt udbytte af overskud til aktionærer. 

Litteratur:        

I forbindelse med 100 års jubilæum i 2019 blev der udgivet en jubilæumsbogen, “Fra plantning til plantager” af Carsten Porskrog Rasmussen. Bogen kan gratis erhverves ved henvendelse til Skovfoged Morten Faudel på mail: morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Den Sønderjyske Plantagefond

Den Sønderjyske Plantagefond blev stiftet i 2000 for at sikre Plantningsselskabet som en stærk og selvstændig sønderjysk virksomhed.

Fondens formål er:

  • at modtage og eje aktier i A/S Pantningsselskabet Sønderjylland
  • at udøve stemmeret på aktier i A/S Plantningsselskabet Sønderjylland
  • at medvirke til at sikre opfyldelsen af formålsbestemmelsen for A/S Plantningsselskabet Sønderjylland
  • at modtage donationer, som tjener opfyldelsen af fondens formålsbestemmelse – dog således, at donationer, som betinger en driftsmæssig indsats, søges overdraget til A/S Plantningsselskabet Sønderjylland mod vederlag af aktier i nævnte selskab
  • at erhverve og tilplante jorde i Sønderjylland egnet til skovdrift
  • at drive de således fremkomne eller på anden måde erhvervede skove og plantager
  • at støtte andre forstlige opgaver i landsdelen efter bestyrelsens skøn.

Bestyrelsen

A/S Plantningsselskabet Sønderjylland består af 11 bestyrelsesmedlemmer. I bestyrelsen er der nedsat et forretningsudvalg, som består af en formand og to valgte bestyrelsesmedlemmer. Til at varetage den daglige drift har A/S Plantningsselskabet Sønderjylland ansat en skovfoged/direktør.

Kontakt

Du er velkommen til at skrive til vores skovfoged/direktør, Morten Faudel, via morten.faudel@plantningsselskabet.dk, eller ringe til ham på telefon +45 60563017, hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at høre mere om vores engrossalg af juletræer, pyntegrønt, flis og træ til produktion af tømmer.

Engrossalg af juletræer, pyntegrønt og træ til tømmer og flis

JULETRÆER & PYNTEGRØNT

Vores primære salgsprodukter er nordmannsgran og nobilis fra vores egen plantage til engrossalg af juletræer og pyntegrønt.

Klik her  for at læse mere om vores juletræssalg og salg af pyntegrønt til engros.

Skovdrift

Vi sælger også flis til lokale fjernvarmeværker og kvalitetstræ fra vores egne skove til produktion af tømmer til savværker – både i indland og udland.

Klik her for at læse mere om vores salg af træ til engros.

Vores skove

Vi besidder et unikt branchekendskab og en indgående viden om markedet. Det skyldes, at vi – udover at være grossist – står for vores egen produktion af juletræer og har vores egen skovdrift.

Plantningsselskabet ejer i dag 12 skove i Sønderjylland med et samlet areal på 1.500 hektar skov. Heraf udgør 45 hektar juletræsproduktionen på Skærbæk Arealet.

Klik her for at læse mere om Skærbæk Arealet.

Jagt og hjortelaug

I tillæg til vores juletræsproduktion og skovdrift bortforpagter vi desuden jagt- og landbrugsarealer.

Klik her for at læse mere om vores jagt og hjortelaug.