Skovdrift

Salg af træ til produktion af tømmer og flis 

Plantningsselskabet Sønderjylland ejer 1.500 hektar skov fordelt på 12 skove i det sønderjyske.

I selskabets skove er målsætningen for vores skovdrift at producere træ af høj kvalitet. Salg af træ er primært rettet mod danske og udenlandske savværker, til produktion af tømmer. 

De træer, som ikke egner sig til savværkernes produktion af tømmer, laver vi i stedet til flis. Flisen sælger vi til lokale fjernvarmeværker, og ender i sidste ende som varme ude i de sønderjyske hjem.

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om vores salg af træ til produktion af tømmer og flis?

Skriv til Morten via morten.faudel@plantningsselskabet.dk eller ring til ham på telefon +45 60563017.

Vores skove

Hovedparten af vores skove består af nåletræer, hvoraf rødgran med 25 % udgør den største andel. Siden starten af 00’erne har vi imidlertid øget vores fokus på blandingsbevoksninger, da vi ønsker os en bredere vifte af træarter med henblik på at gøre skovene mere robuste over for klimaforandringer.

En skæv aldersklassefordeling med mange unge bevoksninger er skyld i, at den årlige hugst kun udgør cirka 10.000 m3, svarende til cirka 40 % af den samlede tilvækst.

Vores skove er alle sammen PEFC-certificerede, hvilket betyder, at vores skovdrift drives efter normerne for bæredygtig skovdrift. Vi tilrettelægger vores skovdrift således, at vi sikrer et langsigtet, stabilt skovklima. Vi ønsker at opbygge en varieret skovstruktur, som i fremtiden er mere modstandsdygtig over for klimaforandringer, og som, i højere grad end i dag, tager hensyn til biodiversiteten.

Klik her for at læse mere om vores skove.

Klik her for se PEFC – Certifikatet