Aagaard plantage

Denne plantage på 57 ha er Plantningsselskabets yngste. Den er anlagt i perioden 1995-2002 ved landsbyen Korup i Aabenraa Kommune. Mod nord grænser den op til den naturgenoprettede Arnå. Herfra er der via “Den Hvide Bro” en stiforbindelse til landsbyen Bedsted i Tønder Kommune.

Kør ind til området efter adressen Korup Markvej nr. 12, 6362 Bylderup Bov. Efter ca. 400 meters kørsel på grusvejen, som fører op til gården Aagaard, skal du holde til venstre og køre ca. 100 m på en mindre markvej frem til plantagens sydvestlige hjørne. Parker bilen på den lille græsmark ved skiltet “Kastanje Vej”. Gå derfra i nordlig retning på vejen, som har sit forløb i skovkanten med udsigt mod øst til mark og mose.

Efter ca. 350 meters vandring når du frem til et T-kryds midt i plantagen. Her møder du skiltet “Kurt Tofts Vej”, der er opkaldt efter den landmand, som i 1995 valgte at sælge jorden fra gården Aagaard til skovrejsning. Fortsæt vandringen lige ud på “Kastanje Vej“. Lidt fremme forstår du, hvorfor vejen har det navn. På højre side af vejen er der plantet et bælte med kastanjer til glæde for skovgæsterne, når de blomstrer, og til glæde for vildtet senere, når de modne kastanjer falder til jorden. Specielt råvildt er glade for dem. Vejen slutter ved et T-kryds og et læhegn. Bagved dette kan man skimte Arnådalen. Gå til venstre, og efter ca. 200 m er du fremme ved en sti, som fører over ådalen frem til “Den Hvide Bro”. Her er det oplagt at holde en pause ved de på stedet opstillede bord-bænkesæt.

Gå derefter tilbage til plantagen, og følg den skovvej, som stien går over i sydlig retning. Efter ca. 700 meter passerer du en kanal og en bevoksning med gamle birketræer. Følg vejens naturlige forløb i østlig retning. Efter endnu 300 meters vandring er du fremme ved udgangspunktet. Samlet er denne tur på ca. 2,5 km.