Eggebæk plantage

Eggebæk plantage er på 193 ha. Den er beliggende i et ca. 600 ha stort skovrejsningsområde syd for Tinglev, tæt på den dansk-tyske grænse. Her er det muligt at iagttage de tre hjortevildtarter, nemlig kronvildt, dåvildt og råvildt, græsse på områdets mange vildtagre.

Start turen med at køre til adressen Flensborgvej 114, 6360 Tinglev. På skiltet her står der “Lundbæk Plantage”. Kør derefter ca. 700 m i sydlig retning, til du kommer til en stor åben plads med en flagstang. Parker bilen her. “Lauritz J. Lauritzens Plads” hedder den plads, som fungerer som P-plads for områdets jægere samt skovgæster. Lauritz J. Lauritzen var formand for A/S Plantningsselskabet Sønderjylland i perioden 1982-2000.  Han var blandt andet aktiv i forbindelse med de opkøb, som muliggjorde en fordobling af Eggebæk plantage.

Gå i sydlig retning ad “Magnus Winds Vej”. Denne vej er opkaldt efter den lokale skovarbejder og opsynsmand Magnus Wind, der i mere end 60 år havde sit virke i dette skovområde som ansat ved Hedeselskabet. Vejen er 1,5 km lang og har et snorlige forløb op gennem plantagen. På begge sider af denne er der anlagt vildtagre, hvor det ofte er muligt at iagttage hjortevildt, specielt tidligt om morgenen og om aftenen kort før solnedgang. Når man efter ca. 750 meters vandring når halvvejs ud ad “Magnus Winds Vej”, kommer man på højre side til “Hermans Vej”. Denne er opkaldt efter en nabo og god ven af plantagen, gdr. Herman Christensen. Følg denne vej mod vest, til du efter 250 m når frem til skiltet “Æ krum Vej”.

Følg derefter denne vej mod syd over en strækning på ca. 1,2 km. Undervejs passerer du åbne områder med nyplantninger samt en såkaldt Hochsitz, hvorfra jægerne kan iagttage vildtet. For enden af “Æ Krum Vej” skal du dreje til venstre og følge “Eggebæk Plantagevej” ca. 800 meter i østlig retning, til du kommer til en stor åbning midt i plantagen. Her kan man via spor og åbne bælter overskue det meste af plantagen. På begge sider af “Magnus Winds Vej” og videre sydpå forløber 2 store gasledninger. Den ene blev etableret i 1983, den anden i 2013 af Energinet Danmark. Heldigvis har det været muligt at etablere disse gasledninger, uden at plantagen er blevet ødelagt. Følg derefter “Magnus Winds Vej” tilbage til udgangspunktet. Turen rundt i Eggebæk er på ca. 4 km.

Skovkort Eggebæk Plantage