Fårhus Plantage

Fårhus plantage er på 113 ha. Den har som nabo mod syd den store statsejede Frøslev Plantage og mod nord den ligeledes statsejede Bommerlund Plantage. I alt udgør disse plantager, sammen med et par andre mindre plantager, et sammenhængende skovområde på omkring 3000 ha.  Her står der faste bestande af kron- og dåvildt, ligesom der flere gange er observeret vildsvin på strejf fra Tyskland.

Plantagen er rejst på meget dårlig agerjord, men boniteten for gran er god her. De gårde, som i sin tid afgav jord til plantagen, eksisterer ikke længere. Dog kan man endnu ved området “Krat” se rester af bygninger samt de træer og buske, som tidligere stod i en af gårdenes haver. Under 2. verdenskrig var der en militær flyveplads lige udenfor plantagen mod vest. I selve plantagen lavede tyskerne flyverskjul til deres maskiner, og opbevarede derudover også brændstof i depoter forskellige steder mellem træerne.

Kør til adressen: Kragelundvej 1 b Fårhus, 6330 Padborg. Du kommer da til et lille gult hus i skovkanten, som bærer det flotte navn “Paris”. Parker bilen her i nærheden, og gå så mod syd på “Kratvej”. Du kommer da efter ca. 400 meters vandring frem til det område, hvor en tidligere gård lå. Her har jægerne nu opstillet en skurvogn og en lille flagstang. Fortsæt vandringen 200 meter i sydlig retning, og du kommer til vejen “Johannes Mathisens Vej”. Denne vej er opkaldt efter plantagens tro opsynsmand Johannes Mathiesen, som døde i 2013. Han var barnefødt på gården ved “Krat” og boede det meste af sit liv i Fårhus området. Følg så denne vej 750 m i vestlig retning, og du når frem til en åben eng i skoven, der er omkranset af et naturligt egekrat. Området bærer navnet ”Slap a”. Her er der nemlig mulighed for at nyde stedets ro og skønhed, medens kron- og dåvildt græsser på engen.

Fra “Slap a” går du ca. 400 m i nordlig retning på “Egevej”. Du kommer da til vejen, som hedder “Sø Vej”. Følg derefter denne ca. 100 meter i østlig retning. På venstre side af vejen passerer du et lille landhul, hvor der altid er stor aktivitet. Her er der om foråret masser af frøer, og året rundt kommer vildtet for at drikke. Den lille sø er som en oase midt i en ørken af gran. Søen er kunstigt skabt af Johannes Mathiesen.

Gå videre af “Søvej” ca. 500 meter, og du er igen fremme ved “Kratvej”. Gå til venstre, og følg denne 500 meter i nordlig retning. Derefter er du fremme ved udgangspunktet, nemlig skovhuset “Paris”. En skovtur på ca. 4 km.

Fårhus Plantage