Fredstrup Plantage

Plantagen er med sine 38 ha Plantningsselskabets mindste skovejendom. Den er dog en del af et større sammenhængende skovkompleks på i alt 150 ha. Derfor er der et stabilt skovklima i området. Plantagen består hovedsageligt af mellem aldrende gran. Her var der ikke tale om stormfald under orkanen 1999, idet træerne da var for unge (lave) til at vælte. Godt det samme, for her vil det de kommende år derfor være muligt at skove træ til savværkerne.

Kør til plantagen fra vejen mellem Tinglev og Burkal. Kør mod syd ved vejnavnet Fredstrup Skov. Følg denne vej mod syd, til du efter ca. 3 km kommer til skiltet “Fredstrup Plantage”. Her er der mulighed for at parkere bilen på et gammelt brandbælte.

Gå derefter ca. 400 m i vestlig retning på ”Vest Vejen”. Du kommer da til et T-kryds, bag hvilket der er plantet et nyt løvbælte med blandt andet bøgetræer. Hold til venstre her, og fortsæt dermed vandringen i sydlig retning. Efter ca. 300 meters vandring kommer du til en nyplantning med lærk. Der er her tale om tidligere agerjord, som i år 2010 blev opkøbt og derefter tilplantet med lærk. Denne hurtigvoksende træart gør nu, hvad den kan for at indhente de øvrige nabobevoksninger og dermed lukke “hullet” i plantagen.

Gå til højre, og følg vejen langs vest siden af lærkene. Efter 500 meters vandring når du frem til et kryds, hvor fire skovveje mødes. Du skal her holde til venstre og forsætte vandringen i østlig retning. Efter yderligere 200 meters vandring, når du frem til en større gennemgående vej. Det er “Møllevejen”, som udgår fra vandmøllen ved Jyndevad. Gå her til venstre, og følg vejen i nordlig retning.

Efter ca. 600 meters vandring er du tilbage ved udgangspunktet. Turen gennem Fredstrup plantage er ca. 2 km lang.

skovkort Frestrup Plantage