Hyrup plantage

Hyrup Plantage blev erhvervet af Plantningsselskabet i 2015 og udgør 235 hektar. Hyrup Plantage finder du ved at køre 2 kilometer ud ad Hyrupvej øst for Bevtoft. Kør ind i Plantagen på modsatte side af adressen: Hyrupvej 16, 6541 Bevtoft. Her der mulighed for at parkere bilen ved Skovrider Stauns Bøg. Bøgen er opkaldt efter Skovrider Staun, som var skovrider på Tranekær Gods på Langeland i mange år. Skovrider Staun er kendt for sine skovbrugsfaglige udgivelser.

Herfra fortsætter turen ind i plantagen til fods. På toppen af bakken er der en rundhøj, som stammer tilbage fra bronzealderen. Den ikke-tilplantede halvmåne indikerer den beskyttelseszone på 100 meter, som der er rundt om rundhøjen

Fra rundhøjen fortsætter turen øst på ad Sibirienvejen. Forenden af juletræshegningen, ca. 550 meter længere fremme, fører en vej mod syd. Vejen fører ned til et åbent naturområde.

Området er udpeget som rigkær, der er karakteriseret ved at være en af de mest blomsterrige naturtyper, vi har i Danmark. Rigkær forekommer på enge, som har en konstant vandmættet jordbund, og hvor grundvandet indeholder en vis mængde kalk. Det kalkholdige grundvand er en af forudsætningerne for dannelse af den særlige rigkærsvegetation. Rigkæret er afgræsset med kreaturer for ikke at gro til med pil og birk. Af hensyn til kreaturerne er der ikke adgang for publikum inden for hegnet.

Fra Rigkæret går turen tilbage langs med juletræshegningen retur mod halvmånen. Turen er ca. 2 km lang. 

skovkort hyrup plantage