• +45 60 56 30 17
  • morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Løgumkloster Plantage

Løgumkloster plantage er beliggende syd for byen ved de gamle forbindelsesveje til Tønder ( Damhusvej ) og Flensborg ( Galgebakkevej ). Området er på 148 ha, og det grænser mod øst op til Kongens Mose og Draved skov, og dermed et af Sønderjyllands største naturområder.Løgumkloster plantage er beliggende syd for byen ved de gamle forbindelsesveje til Tønder (Damhusvej) og Flensborg (Galge-bakkevej). Området er på 148 ha, og det grænser mod øst op til Kongens Mose og Draved skov, og dermed et af Sønderjyllands største naturområder. Løgumkloster plantage er Selskabets ældste plantage, anlagt mellem 7 hedeveje i et område med indlandsklitter, kort tid efter genforeningen. Plantagen er meget varieret, her møder man hedestrækninger med lyng, moser og indlandsklitter, alt sammen omkranset af blandingsbevoksninger med løv og nåletræer.

Start turen i plantagen, der hvor de to offentlige veje “Damhusvej” og ” Galgebakkevej” mødes. Her kan bilen parkeres ud for skiltet ” Baltikum”. Følg vejen frem til jagthytten “Baltikum”. Her lå tidligere et klubhus, som tilhørte Løgumkloster skytteforening. I dag kan man stadig se skydebanen i terrænet, men ellers benyttes området mest af det jagtkonsortium, som har lejet jagten. Gå forbi jagthytten i østlig retning, og du kommer på højre side til en kæmpe indlandsklit, hvor der på toppen står en tilhugget kampesten. Denne markerer, at her lå Løgumkloster Birks rettersted. Den sidste henrettelse fandt sted så sent som i 1763!

Gå videre ad stien i østlig retning, du kommer da tilbage til “Galgebakkevej”, gå til højre og følg vejen i østlig retning.  På højre side passeres efter ca. 300 m en af områdets mange moser. Længere fremme kommer man til et stort åbent hedeareal. Forlad her “Galgebakkevej”, og gå i stedet ind af “Toosbyes Vej”. Denne vej er opkaldt efter skofabrikant Karl Toosbye, der i mange år var jagtlejer i skoven. Heden er aldrig blevet tilplantet, idet den i sin tid blev givet som en gave til A/S Plantningsselskabet Sønderjylland af Løgumkloster by. Den havde inden da tilhørt byens fattiggård, her havde gårdens beboere tidligere haft mulighed for at hente tørv. Længere fremme af “Toosbyes Vej” passerer man først en mose på venstre side, så et flot område med store indlandsklitter igen på højre side, og til sidst en stor mose på højre side. Sluttelig når man frem til den asfalterede “Damhusvej”. Her går man så til højre og er efter nogle få hundrede meter er man så fremme ved udgangspunktet “Baltikum”.  Turen er ca. 2 km lang.