Løgumkloster plantage

Løgumkloster plantage ligger syd for byen ved de gamle forbindelsesveje til Tønder (Damhusvej) og Flensborg (Galgebakkevej). Området er på 148 ha, og det grænser mod øst op til Kongens Mose og Draved skov. Det er dermed et af Sønderjyllands største naturområder.

Løgumkloster plantage er Plantningsselskabets ældste plantage. Den blev, kort tid efter genforeningen, anlagt mellem 7 hedeveje i et område med indlandsklitter. Plantagen er meget varieret, da man her møder hedestrækninger med lyng, moser og indlandsklitter. Alt sammen omkranset af blandingsbevoksninger med løv og nåletræer.

Start turen i plantagen, hvor de to offentlige veje “Damhusvej” og ”Galgebakkevej” mødes. Her kan bilen parkeres ud for skiltet ”Baltikum”. Følg vejen frem til jagthytten “Baltikum”. Her lå tidligere et klubhus, som tilhørte Løgumkloster skytteforening. I dag kan man stadig se skydebanen i terrænet, men ellers benyttes området mest af det jagtkonsortium, som har lejet jagten. Gå forbi jagthytten i østlig retning, og du kommer på højre side til en kæmpe indlandsklit, hvor der på toppen står en tilhugget kampesten. Denne markerer, at her lå Løgumkloster Birks rettersted. Den sidste henrettelse fandt sted så sent som i 1763.

Gå videre ad stien i østlig retning, så du kommer tilbage til “Galgebakkevej”. Gå til højre, og følg vejen i østlig retning. På højre side passerer man efter ca. 300 m en af områdets mange moser. Længere fremme kommer man til et stort, åbent hedeareal. Forlad her “Galgebakkevej”, og gå i stedet ind ad “Toosbyes Vej”. Denne vej er opkaldt efter skofabrikant Karl Toosbye, der i mange år var jagtlejer i skoven. Heden er aldrig blevet tilplantet, idet den i sin tid blev givet som en gave til A/S Plantningsselskabet Sønderjylland af Løgumkloster by. Den havde inden da tilhørt byens fattiggård. Her havde gårdens beboere tidligere haft mulighed for at hente tørv. Længere fremme af “Toosbyes Vej” passerer man først en mose på venstre side, så et flot område med store indlandsklitter igen på højre side, og til sidst en stor mose på højre side. Slutteligt når man frem til den asfalterede “Damhusvej”. Her går man så til højre, og efter nogle få hundrede meter er man fremme ved udgangspunktet “Baltikum”.  Turen er ca. 2 km lang.