Nybo plantage

P: Nybo plantage (128 ha) er beliggende ved vejen mellem Løgumkloster og Bredebro.

Mod nordøst grænser plantagen op til ”Sparekasseskoven” (200 ha). Rundt om disse to store plantager ligger der yderligere ca. 70 ha privatejede plantager. Dermed findes der i alt ca. 400 ha samlet plantage i området.

Jordbunden består hovedsagelig af flyvesand. Flere steder finder man således sandklitter fra perioden efter den sidste istid. Den magre jord er også forklaring på, hvorfor området nu er tilplantet – jorden er for dårlig til landbrug!

Der er et rigt dyreliv i plantagen, specielt i randområderne ud til markerne mod nord og langs Brede ådalen i syd. Nybo plantage blev voldsomt ødelagt af orkanen ”Adam”, som hærgede landsdelen den 3. december 1999. Efterfølgende er mere end halvdelen af området blevet gentilplantet med en ny varieret blandingsskov, som vildt også gerne opholder sig i. Man ser råvildt, harer, ræve og egern jævnligt. Derudover kan man opleve kronvildt på strejf. Sortspætten yngler i området, og det samme gør duehøgen og mosehornuglen.

Rutebeskrivelse ”Lille Nybo”:

Parker bilen ved T-krydset, hvor Ellum Bygade støder op til landevejen mellem Bredebro og Løgumkloster ud for skiltet “Johan Riggelsens Vej” på østsiden af Ellum Bygade. Herfra går du ca. 1 km i østlig retning, til du når til en smuk åben plads midt i plantagen.

Her lå engang den gamle hedegård ”Lille Nybo”, hvis jorder siden blev tilplantet, og som også gav navn til plantagen. Der står et gammelt æbletræ på pladsen, som vidner om en forladt frugthave, og hvert forår myldrer det frem med vintergækker og erantis.

Som skovgæst er man velkommen til at plukke sig et æble, hvis man kommer forbi stedet i august, hvor de er modne. Gå fra “Lille Nybo” ca. 300 m i sydlig retning. Her kommer du til stien langs Bredeå. Stien stater ved markedspladsen i Løgumkloster og slutter ved Bredebro. Gå af denne sti ca. 500 m i vestlig retning, til du igen når frem til Ellum Bygade. Du kan vælge at gå på denne tilbage til udgangspunktet, men du kan også vælge at vandre parallelt med denne på en skovvej i skovbrynet. I alt en rundtur på ca. 2,5 km.

skovkort Nybo plantage