Skærbæk Kalby plantage

Skærbæk Kalbye plantage er Plantningsselskabets mest besøgte skovområde. Denne spændende plantage på 91 ha er beliggende med adgang ca. 1,5 km øst for den store rundkørsel ved Skærbæk ud til Rømø-vejen i retning mod Toftlund.

Parker her på “Jens Hørlücks Plads”. Udover gode parkeringsmuligheder er her også mulighed for at holde en pause og indtage et måltid ved de opstillede bord-bænkesæt. Rigtig mange trafikanter på vej til og fra Rømø benytter sig af denne mulighed. Pladsen er opkaldt efter en af Plantningsselskabets stiftere gdr. Jens Hørlück, Skodborg (1879-1952).

På pladsen er der information om Sikringsstilling Nord, et omfattende forsvarsanlæg i beton, som tyskerne anlagde under første verdenskrig for at imødegå et eventuelt angreb nordfra af engelske tropper. Anlægget kom aldrig i funktion og blev senere efter genforeningen bortsprængt af det danske militær. I Skærbæk Kalbye plantage er det muligt at besøge 2 intakte bunkers, som ikke er blevet forsøgt sprængt. Derudover er der en informationstavle med et kort, som viser hvilke plantager A/S Plantningsselskabet Sønderjylland har anlagt i landsdelen siden stiftelsen i 1919.

I kanten af pladsen står den 8 m høje træskulptur ”Adam” – opkaldt efter orkanen Adam, der den 3. december 1999 gik hærgende i land ved Skærbæk om eftermiddagen, og hvis første “bytte” blev Skærbæk Kalbye plantage. Alle træer højere end 10 m faldt i stormen, og det tog flere år at få ryddet op. Da alle Plantningsselskabets stormfaldsarealer (i alt 320 ha) var gentilplantet i 2001, blev dette markeret med en fest i Skærbæk. Ved denne lejlighed blev figuren ”Adam” opstillet. Den er lavet af de to litauiske kunstnere Vitalija og Julius Urbanavicius og viser med front den vrede “Adam”, der med sine store hænder river skoven op med roden, og på bagsiden et ansigt at “Skovens ånd”. Skulpturen er lavet af et stort egetræ fra Skærbæk Kalbye, som faldt under orkanen.

Gå fra pladsen mod nord via “Jens Hørlücks Vej” ca. 300 m. Fremme ved et T-kryds hold da til venstre på “Den Gamle Møllevej”. Du passerer da efter 50 m “Skovfoged Schmidts Vej” på højre side. Jørgen Schmidt døde i 1985. Han var i hele sit arbejdsliv ansat som skovfoged ved A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. Han fik blandt andet anlagt den lille fine skovsø for enden af “Skovfoged Smidts vej”. Området er bestemt et besøg værd, specielt om foråret, hvor der er rigtig mange frøer, som kvækker.

skovkort skærbæk-kalby Plantage

Efter et besøg her kan man gå tilbage til ” Den Gamle Møllevej” og følge denne ca. 1 km i vestlig retning, til du når frem til den kommunale grusvej “Brøns Møllevej”. Du passerer inden da det område i plantagen, hvor der væltede flest træer under orkanen. Det er dog svært at se nu, hvor der overalt er nye frodige bevoksninger på vej. Fremme ved “Brøns Møllevej” går du ca. 500 m til venstre i sydlig retning. Her møder du skiltet “Drivvejen” på venstre side. Denne vej udgør en del af et længere stisystem, som starter ved Thyborøn og strækker sig tværs over Jylland til den dansk-tyske grænse. Du skal passere en hegning, hvori der er opsat en vippelåge. Indenfor lågen går du gennem et område med juletræer og pyntegrønt. Efter 100 m passerer du en af de gamle tyske bunkers. Der står her to informationstavler. Den ene fortæller om “Sikringsstilling Nord”, den anden om “Drivvejen”.  Forsæt vandringen mod øst af “Drivvejen”, til du kommer til endnu en vippelåge. Gå ud gennem den og frem til endnu en bunkers – denne gang på højre side af stien. Derefter fører stien frem til udgangspunktet ved ” Jens Hørlücks Plads”, en rundtur på i alt ca. 2,5 km.